przewodnik tatrzański Andrzej Chrobak

Orla Perć, Świnica, Rysy, wycieczki wysokogórskie trudnymi szlakami

Orla Perć, Świnica, Rysy – wycieczki wysokogórskie trudnymi szlakami turystycznymi z przewodnikiem zimą i latem.

Organizujemy wycieczki wysokogórskie z przewodnikiem na najbardziej popularne szczyty i przełęcze zarówno po polskiej, jak i po słowackiej stronie Tatr.
Zimą koncentrujemy się na celach usytuowanych po polskiej stronie Tatr Wysokich tj. Orla Perć, Świnica, Rysy, Kościelec, Kozi Wierch, Szpiglasowy Wierch. Latem dodatkowo organizujemy wycieczki wysokogórskie na Słowację tj. Czerwona Ławka, Rohacze, Rysy, Krywań, Mała Wysoka.

Cena, program, terminy:
Orla Perć, Świnica, Rysy…